• AZ
  • RU
  • EN

Akril

Akril- müxtəlif temperaturlara davamlı, möhkəm və sıx bir plastin təşkil edən süni dırnaq maddəsidir.  Akril ilə qaynaq edilmiş plastinlər- onlarla düzgün davranış və göstərilən korreksiyayla 3-4 ay qalaqbiləcək qədər davamlı və uzunömürlüdür. Bununla belə mütəxəssislər "saxlama müddətləri başa çatdıqda və onlar ləğv edildikdə təbii dırnaqların onlardan dincəlib nəfəs alması  p-ozulma halına düşməmələri üçün çox yaxşı olar deyə akril dırnaqlara həddindən artıq meyl etməməyi məsləhət görürlər. Maddə tərkibində aromatik narahatlıqdan başka, bəzi hallarda hətta alergik dəri reaksiyalarını təhrik etməsi və şəffaf dırnaq dərisinin pozulma halını mümkün edən akril və metilakril turşuların yer aldığı akrilin kəskin qoxusu və nisbi toksikliyi, onun o qədər də xoş olmayan xüsusiyyətlərindəndir. Elə buna görədir ki, akril dırnaq qaynağı həyata keçirildiyi zaman əsas tələb,bu vəziyyətdə kəskin qoxudan yayınmaq mümkün olmasa belə,otağın kifayət qədər havalandırılması tələbindən ibarətdir. Lakin akril qaynaq prosedurası bitdiytində xanım müştəri yeni dırnaqların kifayət qədər uzun müddət ona xidmət edəcəyindən emin ola biləcək. Müştərinin qərarı və ustanın təsdiq etməsi ilə rəng qatqıları elementar olaraq birbaşa akrilata əlavə edildiyinə görə akril dırnaq qaynağı halında rəng varyasyonları da kifayət qədərdir. Akril səthin çıxarılması da problem yaradmır: akril dırnaqla qaynaq edilmiş dırnağı ləğv etmək üçün onları sadəcə xüsusi əridici mayedə saxlamaq kifayətdir və yumuşalan kimi sərbəst çıxarılması mümkündür. Akril dırnaq qaynağı etmək qərarı qəbul edərkən, süni dırnaqların hər hansı növ problemlər yaranmadan uzunmüddətli qalmasını təmin edən bir neçə sadə qaydaları yadda saxlamaq lazımdır. Beləliklə, siz bir anda akrildən lakın ləğv edilməsi qərarına gəlsəniz, aseton əsaslı maddələrin istifadəsindən yayının,akril dırnaqlar barəsində yalnız yağlı əridicilərdən istifadə olunmalıdır. Akril kifayət qədər dayanıqlı bir material olsada,bu o demək deyil ki, süni dırnaqlar, məsəlkən tənəkə kola bankası açmaq üçün yarıyar, onları qırmamaq üçün ehtiyatlı olun. Və birdə: akril dırnaq qaynağı imkanını haqqında düşünürkən, sağlamlıq durumuna diqqət yetirin,- antibiotik terapiyası, kemoterapi, hamiləlik, aybaşı yaxınlaşması yeni dırnaqlar əldə etmək məqsədiylə akrildən istifadə üçün əks- göstərişləri təşkil edir. gel ilə Akrilin yüksək toksikliyi və sahib olduğu kəskin qoxu səbəbiylə əksər ustalar bu gün akril qaynaqdan gel ilə qaynaq lehinə imtina edirlər. Belə ki, əsas hissəsi iynəyarpaq qatranından ibarət olan gel daha çox ekoloji təmiz bir material hesab olunur. Belə bir xüsusiyyəti sayəsində,gel,akrildən fərqli olaraq, dırnaq plastinlərinə daha çox nəfəs alma və nəm hopturma imkanı verir. Və yenə də gelin fərqi ondadır ki, ultrabənövşəyi şüaların təsirinə məruz qalaraq qatılaşır, buna görə gel qaynaq zamanı xüsusi UF lampalardan istifadə edilir. Bu xüsusiyyətlə əlaqədar olaraq mütəxəssislər onun daha bir üstünlükləyünü qeyd edirlər: ultrabənövşəyi şüa təsiri xəstəlik törədicilərinin UF-şüalarla aradan qaldırılması ilə göbələk xəstəliklərinin yaranması və ya inkşafının qarşısını alır. Gel hipoallergen material hesab olunduğundan,və bu onun allergik reaksiyalar qorxusu olmadan istifadəsini mümkün edir. Bundan əlavə, güman edilir ki gel dırnaqları akrilden daha təbii görünür, onların parıltısı isə – daha çox təbiidir. Lakin fiziki olaraq geldən hazırlanmış plastinlər də daha nazik və akrildən daha kövrəkdir. Buna görə də daha ehtiyatlı davranış istəyir: gel dırnağı çat versə,təmir edilməsi mümkün deyil, o çıxarılmalı və yenidən qaynaq edilməlidir. Və yeri gəlmişkən, gelin aradan qaldırılması prosedurası akril ilə olan hala nisbətən daha çox xoşagəlməz və travmatikdir. Belə ki, gel dırnaqlarının aradan qaldırılması üçün onları xüsusi dırnaq mişarı ilə mişarlamaq lazım gələr, və bu iş kifayət qədər ixtisaslı olmayan bir ustaya əmanət edilərsə, dırnaq ölplastininin zədələnməsi riski böyükdür. Gel ilə dırnaq qaynağı bu və ya digər məhsuldan istifadədən asılı olaraq bir-, iki-, və üçfazalı ola bilər. Qaynaq texnologiyası bu zaman mərhələlərin sayı ilə və onların həyata keçirilməsi zamanı istifadə olunan vasitələrlə müəyyən edilir. Gel ilə qaynaq etməin əks-göstərişlərinə gəlincə, buraya şəkər diabed xəstəliyi, antibiotiklərin qəbulu və kemoterapi kursu və hormonal dəyişikliklər daxildir. Lakin bu eyni hallar birmənalı olaraq akril dırnaq qaynağı üçündə əks-göstəriş təşkil etməkdədir. Gel ilə dırnaq qaynağının başqa bir növü – biogeldən istifadə etməklə süni dırnaqların yaradılmasıdır. Biogel ilə qaynaq, heç bir təhdid və qorxu olmadan, arzuolunan qədər tez-tez istifadəsi mümkün olan ultramüasir innovasiya texnologiyası hesab olunur. Beləliklə, biogel tərkibində vitaminlər, proteinlər, yağlar, gliserin və baqşqa faydalı maddələr olan təbii bir materialdır. Onun tam təhlükəsizliyi, hipoallergenliyi, rahatlığı və havahopturuculuğu səbəbiylə, biogel sadəcə qaynaq üçün deyil, dırnaqların möhkəmlənməsi və sağlamlaşdırılması məqsədiylə də istifadə olunur. Həmdə bioqel ilə qaynaq zamanı nə mişarlanma, nə də dırnaqların zədələnməsi riskinin böyük ehtimalı olan digər xüsusi manipuliyasilar həyata keçirilmir.